Sắp xếp

Apple 2ND

IPHONE X 256GB

Giá bán : 24.499.000VNĐ

IPHONE X 64GB

Giá bán : 22.699.000VNĐ

IPHONE 8 PLUS 64GB

Giá bán : 17.199.000VNĐ

IPHONE 8 64GB

Giá bán : 13.499.000VNĐ

IPHONE 7 PLUS 128G

Giá bán : 13.799.000VNĐ

IPHONE 7 PLUS 32GB

Giá bán : 12.499.000VNĐ

Tablet 2ND

IPAD PRO 512GB 4G (Silver)

Giá bán : 20.499.000VNĐ

IPAD PRO 10.5 64GB 4G+ WIFI

Giá bán : 14.499.000VNĐ

IPAD PRO 9.7 32GB WIFI+4G

Giá bán : 10.299.000VNĐ

IPAD AIR 2 WIFI+4G 64GB

Giá bán : 8.799.000VNĐ

IPAD MINI 4 WIFI+4G 32GB

Giá bán : 8.499.000VNĐ

IPAD MINI 4 WIFI+4G 16GB

Giá bán : 6.499.000VNĐ

Smartphone 2ND

SAMSUNG S8 PLUS

Giá bán : 11.799.000VNĐ

SAMSUNG S8 64gb

Giá bán : 10.299.000VNĐ

SAMSUNG GALAXY S7 EDGE

Giá bán : 6.799.000VNĐ

SAMSUNG S7 (1SIM)

Giá bán : 5.299.000VNĐ

SONY XPERIA XZ PREMIUM

Giá bán : 11.599.000VNĐ

SONY XPERIA ZX

Giá bán : 6.199.000VNĐ